Hoppa till huvudinnehåll

Vår verksamhet

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vid Linköpings universitet företräds Saco-S av Saco-S-rådet och framförallt dess styrelse. Vi förhandlar med arbetsgivaren i frågor som rör din och andra medlemmars anställning här. Några av de frågor vi arbetar med är lön, arbetstid och arbetsmiljö.

Över 2200 LiU-anställda är medlemmar i ett Saco-förbund. Dessa förbund har rätt till minst en ledamot i vårt Saco-S-råd. Beroende på storlek finns förbund med upp till 21 ledamöter. Hela Saco-S-rådet samlas vanligen bara vid årsmötet, och då är dess främsta uppgift att utse en styrelse. Det är Saco-S-rådets styrelse som sedan sköter mycket av det dagliga fackliga arbetet, till exempel förhandlingar. Se även vår organisationsskiss.

Saco-S-rådets styrelse

Saco-S-rådets styrelse för 2024 har följande sammansättning:

Suppleanter:

Styrelsens mötestider

(På Campus Valla samt Zoom om inget annat anges)

vt 2024:
 • 23 januari 10:15-12:00
 • 14 februari 10:15-12:00
 • 20 mars 10:15-12:00
 • 23 april 10:15-12:00
 • 16 maj 10:15-12:00
 • 11 juni 10:15-12:00
ht 2024:
 • 29 augusti 10:15-12:00
 • 25 september 10:15-12:00
 • 14 oktober (under dagen ev. på annan plats)
 • 13 november 10:15-12:00
 • 10 december 10:15-12:00

Saco-S-förbund vid LiU

Av de totalt 18 fackförbund som finns inom Saco-S är 16 representerade vid Linköpings universitet, där SULF och Sveriges Ingenjörer är de två största förbunden. Några av dessa förbund har aktiva lokalföreningar med egna webbsidor med länk till nedan. De förbund som idag har medlemmar vid LiU är:

Publicerad: 2015-05-13

Senast uppdaterad: 2024-04-04

Dela sidan