Hoppa till huvudinnehåll

Om lika villkor på LiU

Hur motverkas diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling vid LiU?

Som facklig organisation är vi med och diskuterar många olika verksamhetsfrågor inom Linköpings universitet. Detta gäller bl.a. lika villkors-frågor såsom diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Lika villkors-frågor ska (på generell nivå) diskuteras både i CSG (centrala samverkansgruppen) och i LSG (lokala samverkansgruppen) där fackliga organisationer, arbetsmiljöombud och arbetsgivare deltar. Det kan gälla:

 • Arbetsförhållanden 
 • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, inkl forskning i tjänsten
 • Rekrytering och befordran
 • Utbildning och övrig kompetensutveckling
 • Möjligheter att förena föräldraskap och förvärvsarbete

Medarbetare som upplever att hen själv eller någon annan är utsatt kan vända sig till:

 • Närmaste chef eller prefekt
 • HR-partner
 • Lokala fackliga representanter
 • Arbetsmiljöombud
 • Koordinator för lika villkor
 • Företagshälsovården

Saco-S har en grupp förtroendevalda som hjälper medlemmar som behöver individuellt stöd. Skriv till saco@liu.se om du vill komma i kontakt med någon av dem.

LiU:s information om Lika villkor

 

Hälsningar,

Saco-S vid LiU

Publicerad: 2022-02-02

Senast uppdaterad: 2022-02-02

Dela sidan