Hoppa till huvudinnehåll

Nya doktorandlöner klara

Avtal påskrivet om nya doktorandlöner fr o m 1 oktober 2023

Saco-S har nu tillsammans med arbetsgivaren Linköpings universitet tecknat ett avtal om de nya doktorandlönerna fr o m 1 oktober 2023.

Höjningen av den lägsta ingångslönen i doktorandlönetrappan ligger på 5,3%, vilket gör att doktoranderna på med.fak. kommer att få ett bättre löneläge än hittills. Lägsta lönen i de två följande stegen i lönetrappan höjs med 4,9% respektive 5,0%.

Doktorandlönetrappan har fr o m 1 oktober 2023 följande utseende:

30 000 - 34 300 ingångslön
30 500 - 35 300 då 30 % av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts
31 800 - 37 900 vid uttagen licentiatexamen eller då 60 % av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts.

Nu har också varje institution fastställt var man har placerat in sina doktorandlöner i de tillgängliga intervallen i lönetrappan.

De exakta nivåerna per institution framgår här.

Den nya lönen beräknas kunna utbetalas i samband med oktoberlönen.

Eventuella frågor kan du ställa till någon i Lönerevisionsgruppen.

 

Lönerevisionsgruppen inom Saco-S vid LiU:

Janerik Lundquist (IEI) (huvudansvarig)
Karin Björnström-Karlsson (HMV)
Eva-Lisa Holm-Granath (UB)
Mathias Henningsson (IEI)
Peter Hult (IMT)
Krzysztof Marciniak (ITN)

Publicerad: 2023-09-23

Senast uppdaterad: 2023-09-23

Dela sidan