Hoppa till huvudinnehåll

Rekrytering av ny rektor vid LiU

Info från vår fackliga representant i rekryteringsgruppen

Som ni alla vet pågår just nu en process för att rekrytera en ny rektor för LiU. Universitetsstyrelsen har för detta syfte satt samman en rekryteringsgrupp i vilken undertecknad deltar med närvaro- och yttranderätt, som en gemensam facklig representant. Rekryteringsgruppen har efter en period av intensivt arbete tagit fram ett förslag till en kandidat för rektorsposten: Jan-Ingvar Jönsson, professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings Universitet samt huvudsekreterare för medicin och hälsa samt klinisk forskning på Vetenskapsrådet. Kandidaten kommer att ställas inför en hörandeförsamling genom att träffa de fyra samrådsgrupperna, däribland den fackliga [Se: https://insidan.liu.se/ny-rektor-2020/samradsgrupper?l=sv], nästa vecka. Lena Sommestad, lena.sommestad@lansstyrelsen.se, ordförande i LiU:s universitetsstyrelse tillika ordförande i rekryteringsgruppen har nyligen skickat ett brev till alla de fyra samrådsgrupperna med närmare information om detta. Hon är också kontaktperson i den fortsatta delen av rekryteringsprocessen.

När det gäller själva rekryteringsprocessen så rekommenderar jag alla att läsa om detta på LiU:s webbsida https://insidan.liu.se/nyhetsarkiv/1.773390?l=sv. Här vill jag bara lämna in ytterligare några reflektioner:

1. Av hänsyn till processen natur kan jag inte gå in på detaljer hur gruppen har arbetat men jag vill i alla fall framföra att jag upplevde processen som mycket gedigen och professionell.

2. Som facklig representant fick jag föra fram de synpunkter som var relevanta ur fackligt perspektiv.

3. Jag vill också betona att rekryteringsgruppen var enig i sin bedömning. I detta tror jag ligger en riktig styrka i denna process. Vi alla har helt enkelt – på olika vägar förstås – kommit fram till en och samma kandidat. Detta är det enkla svaret på frågan varför rekryteringsgruppen föreslår enbart en kandidat.

4. Hörande är en central del av rekrytering av ny rektor, och den beskrivs i 2 kap 8 § HF: ”Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt”. Hörande innebär inte något valförfarande, det är ju regeringen som tillsätter rektorer i Sverige, på förslag från lärosätens styrelser. Icke desto mindre är hörandet ett viktigt steg i rekryteringsprocessen där man har möjlighet att träffa både kandidaten och rekryteringsgruppen, ställa frågor och delge sina synpunkter till rekryteringsgruppen som skall beakta dessa synpunkter och föra de vidare till universitetsstyrelsen. Hörandet är således en mycket viktig kontrollstation i rekryteringsprocessen.

Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor.

Krzysztof Marciniak,
ordförande Saco-S/LiU
gemensam facklig representant i rekryteringsgruppen

Publicerad: 2020-02-18

Senast uppdaterad: 2020-02-18

Dela sidan