Hoppa till huvudinnehåll

Partsgemensamt uttalande av LiU och de lokala fackliga organisationerna

Det pågår en livlig debatt i samhället kring den höga inflationen och dess effekter. Samtidigt pågår just nu en lönerevision vid LiU. I ett gemensamt uttalande förklarar LiU och de fackliga organisationerna hur de ser på det gällande löneavtalet och rådande läget.

Om inflationen, löneavtalen och lönerevisionen

”I Sverige har arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fack, kommit överens om en modell om hur vi på ett ansvarsfullt sätt ska hantera löneökningar så att vi behåller vår konkurrenskraft gentemot omvärlden. Detta sker genom att fack och arbetsgivare inom den privata exportindustrin sätter en löneökningsnorm, det s.k. märket, som övriga arbetsmarknaden ska följa. Denna modell har tillämpats sedan mitten av 1990-talet och har gett stabila reallöneökningar till skillnad från 1970- och 80-talen då Sverige hade höga löneökningar men samtidigt en hög inflation som åt upp större delen av reallöneökningarna.

Inom staten tecknar Arbetsgivarverket kollektivavtal om lön för de statliga myndigheterna med OFR/S, Saco och Seko. Arbetsgivaren och fackliga organisationer vid LiU anpassar sedan de centrala kollektivavtalen till lokala förhållanden genom att teckna lokala förhandlingsordningar som beskriver hur den årliga lönerevisionen ska hanteras på lokal nivå.

Vid LiU är arbetsgivare och fack överens om att nuvarande lönebildningsmodell i Sverige har varit mycket framgångsrik och ledde till påtagliga reallöneökningar under lång tid. I våra gemensamma löneavtal finns därför ingen koppling mellan inflation och löneökningsnivåer. Vi noterar givetvis att ett betydligt tuffare ekonomiskt läge påverkar privatekonomin för de allra flesta. Skulle vi dock i detta läge korrigera löneökningarna till den mycket höga inflationsnivån riskerar vi att förlänga perioden med mycket hög inflation. Det är därför vi står bakom den nuvarande modellen och kommer inte beakta inflationen vid årets lönerevision.

Under våren 2023 ska fack och arbetsgivare inom den privata exportindustrin komma överens om en ny löneökningsnorm, ett nytt så kallat märke. I det osäkra läget som råder idag är det oerhört svårt att ens gissa vad denna nya norm kommer att landa på. Det speciella situation vi nu står inför kommer att vara utmanande för alla parter men vi tror att ett fortsatt gemensamt ansvarstagande av fackliga organisationer och arbetsgivare är rätt väg framåt.”

Johan Nyhammar, förhandlingschef LiU
Rosmarie Dahlström, ordförande Seko vid LiU
Ingo Hölscher, ordförande OFR/S vid LiU
Krzysztof Marciniak, ordförande Saco-S vid LiU​​​​​​​

Publicerad: 2022-10-13

Senast uppdaterad: 2022-10-13

Dela sidan