Hoppa till huvudinnehåll

Alla nya löner är nu klara

Utbetalning sker med decemberlönen

Saco-S har nu undertecknat samtliga nya löner för våra medlemmar gällande fr o m 1 oktober 2021. Det innebär att den nya lönen kommer att utbetalas i samband med löneutbetalningen i december. Då kommer även den retroaktiva löneökningen avseende oktober och november att utbetalas. Våra doktorander fick sina nya löner utbetalda redan i oktober, efter det att vi hade förhandlat fram nya belopp för de olika nivåerna i den doktorandlönestege som vi tillämpar vid LiU. (Se här.)

Årets lönerörelse har inneburit att samtliga medlemmar i Saco-S vid LiU ska ha erbjudits ett lönesättande samtal. Vi har därmed helt övergått från det tidigare systemet med löneförhandlingar mellan arbetsgivaren och Saco-S till det nya systemet med lönesättande samtal mellan medlemmen och den lönesättande chefen. Detta är ett system som omfattar hela statsförvaltningen.

Vi uppmanar alla medlemmar att kontrollera att den nya lönen överensstämmer med vad ni kom överens om i det senaste lönesättande samtalet, samt att den retroaktiva löneökningen också är korrekt utbetald. Nästa gång din lön kommer att revideras blir den 1 oktober 2022, men förmodligen kommer också då den nya lönen att kunna utbetalas i samband med decemberlönen 2022.

Lönerevisionsgruppen inom Saco-S vid LiU:

Janerik Lundquist, janerik.lundquist@liu.se (huvudansvarig)

Karin Björnström-Karlsson, karin.bjornstrom.karlsson@regionostergotland.se

Eva-Lisa Holm-Granath, eva-lisa.h.granath@liu.se

Peter Hult, peter.hult@liu.se

Åsa-Karin Engstrand, asa-karin.engstrand@liu.se

Krzysztof Marciniak, krzysztof.marciniak@liu.se

Publicerad: 2021-12-19

Senast uppdaterad: 2021-12-19

Dela sidan