Hoppa till huvudinnehåll

Nya doktorandlöner klara

Saco-S har fått gehör för sina synpunkter gällande nivån på lägstalönen för de två nedersta kategorierna i doktorandlönetrappan och är nu överens med LiU om nya löner för doktorander fr.o.m. 2020-10-01

Saco-S har nu tillsammans med arbetsgivaren Linköpings universitet tecknat ett avtal om de nya doktorandlönerna fr o m 1 oktober 2020. Höjningen av ingångslönen i de två första stegen i doktorandlönetrappan ligger på cirka 2,25%, vilket gör att doktoranderna på med fak kommer att få ett något bättre löneläge än hittills. Doktorandlönetrappan har fr o m 1 oktober 2020 följande utseende:

26 950 – 32 300    Ingångslön
27 500 – 33 500    Då 30 % av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts             
28 750 – 35 500    Vid uttagen licentiatexamen eller då 60 % av fordringarna för doktorsexamen uppnåtts

Nu har också varje institution fastställt var man har placerat in sina doktorandlöner i de tillgängliga intervallen i lönetrappan. 

De exakta nivåerna per institution framgår här.

Den retroaktiva löneökningen beräknas kunna utbetalas i samband med majlönen. Det är viktigt att varje doktorand nu granskar sitt lönebesked i maj för att se att rätt lön har införts fr o m 1 oktober 2020.

Ny revision av doktorandlönetrappan kommer nästa gång att ske per den 1 oktober 2021. 

Publicerad: 2021-05-03

Senast uppdaterad: 2021-05-04

Dela sidan