Möte med socialförsäkringsministern

Den 13 december träffade parterna inom det statliga avtalsområdet socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Parterna på det statliga avtalsområdet träffade den 19 augusti 2016 en avsiktsförklaring rörande partsgemensamma insatser som syftar till att motverka ohälsa och stigande sjuktal inom sektorn.

Publicerad: Måndag 31 jan 2022

Senast uppdaterad: Måndag 31 jan 2022

Vid mötet i december presenterades resultaten från två undersökningar som gruppen för Centrala parters arbete i arbetsmiljöfrågor, som tillsattes i samband med avtalsförhandlingarna 2020, genomfört.

Den första undersökningen behandlar lokala parters samverkan under pandemin och hur arbetet påverkats. I den andra undersökningen behandlades förändringar i sjuktalen under pandemin.

Läs mer