Hoppa till huvudinnehåll

Pensioner och försäkringar

Här hittar du Saco-S avtal om pensioner och försäkringar.

Du som är anställd inom staten har statlig tjänstepension. Tjänstepensionsavtalet kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner:

 • avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare.
 • avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare.

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension om du inte längre kan arbeta fullt ut på grund av sjukdom samt efterlevandepension som ger ersättning till din familj om du skulle avlida.

Du som är statligt anställd omfattas även av personskadeavtalet (PSA). Det är en avtalad arbetsskadeförsäkring som innebär att du får kompletterande ersättning till den lagstadgade ersättningen för att täcka upp inkomstförlust om du råkar ut för en arbetsskada. Du omfattas också av tjänstegrupplivavtalet (TGL-S) som ger ersättning till din familj om du skulle avlida.

Tjänstepension avdelning I (född 1988 eller senare)

Ålderspensionen i avdelning I är helt premiebestämd. Det innebär att din arbetsgivare betalar in varje månad till din pension motsvarande en viss procentsats baserad på din lön. 

Ålderspensionen består av tre delar:

 • Ålderspension valbar. Premien motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar lön på 47 625 kr/månad 2024). På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren in 20 procent. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare.
 • Ålderspension obligatorisk, ibland kallad Kåpan Tjänste. Premien motsvarar 2 procent av din lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren in 10 procent. Kapitalet förvaltas av Kåpan pensioner.
 • Ålderspension flex, ibland kallad Kåpan Flex. Premien motsvarar 1,5 procent av din lön. Kapitalet förvaltas av Kåpan pensioner.

Du tjänar in till din pension så länge du arbetar kvar fram till det du fyller 69 år.  Storleken på din slutliga ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år. Den kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Om du inte gör det fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension.

Läs mer om PA 16 avdelning I på Statens tjänstepensionsverks webbplats

Tjänstepension avdelning II (född 1987 eller tidigare)

Ålderspensionen i avdelning II innehåller både premiebestämd och förmånsbestämd pension.

Din tjänstepension består av fyra delar:

 • Individuell ålderspension, ibland kallad den valbara delen. Premien motsvarar 2,5 procent av din lön. Du väljer hur den ska förvaltas genom att välja sparform och försäkringsgivare.
 • Kompletterande ålderspension, ibland kallad Kåpan Tjänste. Premien motsvarar 2 procent av din lön. Kapitalet förvaltas av Kåpan pensioner.
 • Ålderspension Flex[1], ibland kallad Kåpan Flex. Premien motsvarar 0,5-1,5 procent av din lön. Kapitalet förvaltas av Kåpan pensioner.

Förmånsbestämd ålderspension. Storleken på pensionsförmånen utgör en pensionsutfästelse från arbetsgivaren utifrån din lön i slutet av arbetslivet. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista åren före pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital.  

Läs mer om PA 16 avdelning II på Statens tjänstepensionsverks webbplats

[1] Ålderspension flex införs i avd II från och med 1 januari 2024

Från och med den 1 januari 2024 införs nya bestämmelser för dig som tillhör avdelning II. Det innebär ett bättre intjänade av premiebestämd pension i form av Ålderspensions flex samt att du kan tjäna in till din premiebestämda pension upp till 69 år om du arbetar kvar. Du som har få år kvar till pension omfattas av särskilda övergångsregler.

Observera att inga förändringar görs vad gäller intjänande till förmånsbestämd pension.

De nya bestämmelserna gäller fullt ut för dig som är född 1966 eller senare:

 • Du kommer att tjäna in till ålderspension flex från och med 1 januari 2024 och månatligen tillgodoräknas en premie motsvarande 1,5 % av den utbetalda lönen.
 • Du tjänar in till de premiebestämda delarna i din tjänstepension till månaden före den månad du fyller 69 år, under förutsättning att du kvarstår i anställning. Om du har fyllt 65 år innan den 1 januari 2024 börjar du åter tjäna in till premiebestämd pension från det datumet så länge du arbetar.
 • Ålderspension flex ersätter möjligheten till delpension som inte finns kvar. Ökade möjligheter att gå ner i arbetstid med stöd av flexpension införs.
 • Rätten till slutbetalning finns inte kvar på Individuella ålderspension om du avgår i pension före 65 år.
 • Uttagsåldern för din tjänstepension höjs från 61 år till 63 år.

Övergångsbestämmelser gälla för dig som är född 1965 eller tidigare:

 • Du kommer att tjäna in till ålderspension flex från och med 1 januari 2024 och månatligen tillgodoräknas en premie motsvarande 0,5 % av den utbetalda lönen.
 • Du tjänar in till de premiebestämda delarna i din tjänstepension till månaden före den månad du fyller 69 år, under förutsättning att du kvarstår i anställning. Om du har fyllt 65 år innan den 1 januari 2024 börjar du åter tjäna in till premiebestämd pension från det datumet så länge du arbetar fram till 69 års ålder.
 •  
 • Möjligheten till delpension finns kvar för dig enligt delpensionsavtalet.
 • Rätten till slutbetalning finns kvar på Individuella ålderspension om du avgår i pension före 65 år.
 • Uttagsåldern för din tjänstepension är 61 år.

Länkar

Avtal

Stödmaterial

Publicerad: 2019-02-27

Senast uppdaterad: 2024-03-22

Dela sidan