Hoppa till huvudinnehåll

Enskild överenskommelse om växling av semestertillägget mot tre lediga dagar

Från och med 2024 kan medlemmar i ett förbund inom Saco-S träffa en enskild överenskommelse med arbetsgivaren om att byta ut semestertillägget mot tre lediga dagar.

En sådan överenskommelse gäller för ett år i taget och den ska träffas senast 1 december året innan.  Syftet med denna möjlighet är att ge medlemmarna större inflytande över sin arbetstid och för att ge mer ledig tid utöver semestern.

För att kunna göra en sådan överenskommelse krävs att medlemmen inte har fler än fem sparade semesterdagar när året börjar samt att medlemmen inte under det året redan har en längre inplanerad ledighet utöver semester.

De lediga dagarna ska användas efter att ut alla semesterdagar för året tagits ut och de extra lediga dagarna går inte att spara till ett senare år. Skulle medlemmen av någon anledning, till exempel sjukdom, inte kunna ta ut de lediga dagarna under året kommer de istället att ersättas genom en utbetalning till som motsvarar 4,6 procent av månadslönen per dag.

Även den som har en tidsbegränsad anställning kan träffa en överenskommelse om fler lediga dagar för det fall anställningen sträcker sig över hela kalenderåret.

Medlemmen kan också ha rätt till semestertillägg för de rörliga lönetillägg från året innan. Detta extra tillägg kommer alltid att betalas ut även om medlemmen träffar en överenskommelse om fler lediga dagar.

Publicerad: 2023-11-16

Senast uppdaterad: 2023-11-16

Dela sidan