Hoppa till huvudinnehåll

Anställningsskydd

Några av de viktigaste förändringarna i lagen om anställningsskydd som påverkar anställda är att:

  • Anställningsformen särskild visstidsanställning införs i stället för allmän visstidsanställning. Särskild visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning efter 12 månaders anställning under en femårsperiod.

    Om en anställd haft tre eller fler särskilda visstidsanställningar under en och samma kalendermånad hos samma arbetsgivare ska även tiden mellan anställningarna räknas.

  • Saklig grund ändras till sakliga skäl. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen.

  • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet begränsas till ett tillfälle.

  • Arbetsgivaren kan undanta tre medarbetare som är av särskild betydelse för verksamheten från turordning.

  • Anställningen består inte vid tvist om uppsägningens giltighet.

    Lag (1982:80) om anställningsskydd


Publicerad: 2022-09-27

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Dela sidan