Hoppa till huvudinnehåll

Statlig visstidsanställning

Förutom de tidsbegränsade anställningsformerna som framgår av lagen om anställningsskydd §5 får en kollektivavtalad tidsbegränsad anställning, statlig visstidsanställning, träffas.

Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år. I och med att statlig visstidsanställning införs ska inte längre anställnings-förordningens 9 § punkt 2 tillämpas.

Anställningsformen kan ingås under följande förutsättningar:

  • När en arbetsgivare ska utföra ett tidsbegränsat uppdrag till följd av bestämmelser i regleringsbrev, direkt uppdrag från departement eller efter överenskommelse med extern part
  • Om anställningsbehovet och uppdraget överstiger 12 månader. Understiger behovet 12 månader ska särskild visstidsanställning tillämpas
  • Om arbetsuppgifterna ligger utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet och
  • Om uppdraget finansieras med särskilt tillskott av budgetmedel eller externa medel.

Samtliga dessa förutsättningar ska vara uppfyllda.

Med externa medel avses inte forskningsanslag som beviljats efter ansökan från en enskild person eller en forskargrupp. Forskning vid universitet och högskolor samt forskningsinstitut eller motsvarande ligger inte utanför ramen för arbetsgivarens ordinarie verksamhet. Utbildningsverksamhet, även uppdragsutbildningar, vid universitet och högskolor ligger inte heller utanför ramen för ordinarie verksamhet. En statlig visstidsanställning får inte erbjudas en arbetstagare för en anställning som professor.

Arbetsgivaren ska primärförhandla innan anställningsformen kan användas. Hantering inom ramen för lokalt samverkansavtal är likställt med primärförhandling.

Vid avslut av en statlig visstidsanställning kan arbetsgivaren varken informera om, ingå överenskommelse om eller besluta om en ny statlig visstidsanställning förrän det förflutit 365 dagar från den sista anställningsdagen under förutsättning att det handlar om samma uppdrag. Arbetsgivaren har rätt att ersätta en anställd som avslutat en statlig visstidsanställning i förtid.

Bilaga 6 till förhandlingsprotokoll 2022-06-27 – Statlig visstidsanställning

Publicerad: 2022-09-27

Senast uppdaterad: 2023-12-04

Dela sidan