Hoppa till huvudinnehåll

Riktlinjer för person-uppgiftsbehandling inom Saco-S

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.

Dataskyddsförordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer. Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Detta uppnås genom att GDPR är direkt tillämplig i de olika medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela EU.

På denna sida finns information om hur Saco-S tillsammans med medlemsförbunden hanterar förbundsmedlemmarnas personuppgifter. Förbundsmedlemmar får också information om personuppgiftsbehandling från sitt medlemsförbund. Lokala Saco-S-föreningar lokalt behöver inte informera medlemmarna eftersom all information finns på denna sida och hos medlemsförbundet.

Saco-S har ett dataskyddsombud som kan kontaktas. En Saco-S-föreningen som har frågor om Dataskyddsförordningen ska i första hand ta kontakt med kontaktförbundet.

dataskyddsombud@saco.se

Checklistan är en sammanfattning av riktlinjer för personuppgiftsbehandling för Saco-S. 

GDPR Checklista för förtroendevalda

Saco-S integritetspolicy

Saco-S integritetspolicy

 

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2024-03-08

Dela sidan