Hoppa till huvudinnehåll

Partsavsikt distansarbete utomlands

Distansarbete har blivit en allt vanligare del av vårt arbetsliv sedan pandemin, även inom statlig sektor. Frågan om distansarbete från utlandet har därför uppkommit.

Ett hinder för distansarbete från utlandet har varit den så kallade partsavsikten. Parterna har inte tydliggjort att avtalen inom avtalsområdet också gäller i utlandet.

För att underlätta distansarbete från utlandet har parterna nu slutit en överenskommelse om att kollektivavtalen inom det statliga avtalsområdet gäller vid två särskilda fall:

  • Tillfälligt arbete 1-2 veckor vid enstaka tillfällen inom EU/EES-området.

  • För boende i närliggande land, alltså Norge, Danmark och Finland, och som dagpendlar till arbetsplats i Sverige och om distansarbetet sker från hemmet och på ett motsvarande sätt som gäller hos arbetsgivaren vid distansarbete som sker inom Sveriges gränser.

För båda fallen gäller att en överenskommelse med arbetsgivaren måste slutas.

 

 

Publicerad: 2024-04-02

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Dela sidan