Hoppa till huvudinnehåll

Parterna överens om nytt pensionsavtal i staten

Den första januari 2024 träder ett nytt pensionsavtal för statlig sektor i kraft. Parternas målsättning är att erbjuda ett modernt avtal som harmoniserar med att svenskarna framåt kommer att arbeta längre. Störst positiv förändring blir det för dem som är födda 1987 och tidigare och i dag ingår i avdelning två i pensionsavtalet PA 16.

Saco-S har tillsammans med OFR/S,P,O och Seko förhandlat med Arbetsgivarverket för att enas om ett nytt pensionsavtal för statlig sektor. Parterna syfte med förhandlingarna har varit att säkerställa lika premieavsättningar för alla medarbetare i staten och främja en flexibelt arbetsliv och som harmoniserar med förändringar för pensionsålder.

Störst förändringar sker för dem som i dag ingår i avdelning två och är födda 1987 eller tidigare. I dag tillhör cirka 75 procent av de anställda i statlig sektor avdelning två. De kommer att få behålla den förmånsbestämda pensionen, men kan tjäna in premier tills de blir 69 år till skillnad från i dag då intjänade upphör vid 65 år. Det kommer också att få en avsättningar till flexpension.

För de som är födda 1966 eller senare avsätts 1,5 procent och för de som är födda 1965 och tidigare avsätts 0,5 procent av lönesumman. Anna Steen, ordförande för Saco-S, ser positivt på förändringarna i det nya avtalet.

– Ett nytt pensionsavtal inom staten har länge varit efterlängtat och nödvändigt. I takt med att samhället förändras måste pensionsavtalen följa med. Vi ser redan nu att svenskarna arbetar längre upp i åldrarna och fler efterfrågar flexibilitet kopplat till pension. Pensionsavtalen måste skapa förutsättningar för detta, inte vara ett hinder. Därför är det glädjande att vi nu enats om ett nytt, modernt avtal.

Parterna har under förhandlingarna haft stor förståelse för att det nya avtalet kommer att behöva fasas in stegvis. Därför har parterna enats om en utfasningsperiod där de som är födda 1965 eller tidigare kommer att omfattas av nuvarande förmåner. Syftet är att underlätta för dem som redan har planerat för pension.

För att möjliggöra för de nya förmånerna inom avdelning två kommer vissa tidigare förmåner att succesivt att avskaffas. Dagens delpensionsavtal ersätts med den nya flexpensionsledigheten och möjligheten till slutbetalning tas bort. Både dessa villkor finns kvar för födda 1965 och tidigare. Premierna har också höjts på den privata sektorn vilket gjort att de statliga villkoren setts som sämre.

– Vi ser hur behovet av kompetensförsörjning blir större varje år. Genom ett nytt pensionsavtal med konkurrenskraftiga villkor i staten underlättar vi för individer att bidra med sin kompetens längre, avslutar Anna Steen.

Fakta om nytt pensionsavtal för statlig sektor 

  • Reformen finansieras ur partsgemensamma medel.
  • För dem som omfattas av avdelning 1 (födda 1988 eller senare) innebär avtalet ingen ändring.
  • För dem som omfattas av avdelning 2 (födda 1987 eller tidigare) innebär avtalet en ökad avsättning med 1,5 % (flexpension) för födda 1966 och senare samt 0,5 % för de födda 1965 och tidigare, förlängt intjänande till 69 år samt särskild förhandlingsordning för flexpension.
  • Övergångsvillkor kommer att gälla personer födda 1965 och tidigare.
Publicerad: 2023-05-08

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Dela sidan