Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S fackliga politik

Saco-S medlemmar är kunniga och engagerade akademiker som påverkar sitt arbetsliv och aktivt bidrar till resultat och utveckling av verksamheten. Akademiker i staten är generalister, specialister eller chefer. Saco-S politik baseras på denna grundsyn, liksom avtalen genom vilka Saco-S uppnår sina politiska mål.

Saco-S politik präglas av fokus på både verksamhet och individ. Saco-S tror på ett samspel mellan verksamhetens bästa och ett synliggörande av medlemmens betydelse för verksamheten och dess utveckling.

Genom att lyfta fram akademikernas betydelse för verksamhetens mål, resultat och utveckling läggs grunden för deras eget inflytande över löneutveckling, individuell anpassning av anställningsvillkor, kompetensutveckling och långsiktiga karriärutveckling.

Saco-S verkar för individuell och marknadsmässig lön utifrån resultat och prestation samt konkurrenskraftiga villkor. Lön är ett styrmedel för arbetsgivaren. Genom konkurrenskraftiga löner och andra villkor kan arbetsgivaren säkra den kompetens som behövs i konkurrensen med övrig arbetsmarknad. Akademiker inom staten gynnas av individuell lön kopplat till resultat och prestation, lönesättning genom dialog med närmaste chef, löneutveckling kopplat till marknadskrafter och löneavtal utan centralt angivet löneökningsutrymme.

Den statliga verksamheten bedrivs för medborgarnas skull. De kan förvänta sig en rättssäker och väl fungerande statsförvaltning som ständigt strävar efter förbättring. Statens verksamhet befinner sig i ständig förändring.

Krav på effektivisering och utveckling är alltid aktuellt, ytterst utifrån ett medborgarperspektiv. Enklare arbetsuppgifter tenderar att rationaliseras bort och efterfrågan på akademisk specialistkompetens ökar. Staten är och kommer att fortsätta vara akademikertät.

Med verksamheten i fokus och med ett samverkande förhållningssätt skapas en bättre arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Den lokala Saco-S föreningens roll är att stödja verksamhetsutvecklingen.

Som lokal Saco-S-företrädare kan du bidra med konstruktiva förslag och idéer om hur verksamheten kan förbättras. I en samverkande kultur kan medlemmarna dessutom själva bidra till verksamhetens utveckling.

Publicerad: 2021-09-09

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Dela sidan