Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Här kan du läsa hur Saco-S är uppbyggt som organisation.

Representantskap

Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet fattar beslut i viktiga frågor som att träffa centrala avtal. Det är också representantskapet som beslutar om inriktningen för vårt fackliga arbete.

Alla Saco-S medlemsförbund har företrädare i representantskapet. Sammansättningen av representanter är relaterad till antalet statliga medlemmar i respektive förbund.

Styrelse

Styrelsen leder Saco-S löpande arbete. Den består av tolv ledamöter, varav tio kommer från de största medlemsförbunden och två från de övriga förbunden. Dessutom finns beredningsgrupper för olika aktuella frågor.

Här kan du se vilka som ingår i Saco-S styrelse.

Lokalt förtroendevalda

På myndigheterna representeras Saco-S av förtroendevalda som sköter det lokala fackliga arbetet. Våra förtroendevalda gör ett viktigt arbete som företrädare för Saco-S, våra värderingar och ställningstaganden. 

Kontaktuppgifter till våra förtroendevalda finns i Arbetstagarnyckeln

Publicerad: 2019-02-28

Senast uppdaterad: 2023-07-03

Dela artikeln