Hoppa till huvudinnehåll

Omställningsstudiestöd

En ny lag om omställningsstudiestöd har införts på arbetsmarknaden.

Det nya omställningsstudiestödet  gör det möjligt för anställda att själva bestämma över när man vill ta stödet i anspråk för kompetensutveckling. Syftet är att stärka den sökandes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov och det är möjligt att nyttja det både i omställning och under anställning.

Den arbetstagare som arbetat i åtta år på arbetsmarknaden under en ramtid på 14 år och det senaste året hos samma statliga arbetsgivare kan ansöka om det offentliga studiestödet som beviljas och administreras av CSN.

Tid med föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, rehabiliteringspenning, sjukpenning och smittbärarpenning enligt socialförsäkringsbalken samt dagersättning och dagpenning till totalförsvarspliktiga får jämställas med förvärvsarbete under sammanlagt maximalt 24 månader. Omställningsstudiestödet kan beviljas längst till och med månaden före den då den anställde fyller 65 år.

Trygghetsstiftelsen kan lämna ett yttrande till CSN om att den utbildning personen valt bidrar till att stärka ställningen på arbetsmarknaden:

  • att individen utvecklas som yrkesperson
  • att den svarar upp mot arbetsmarknadens behov
  • inte utgör stöd för en utbildning som arbetsgivaren ändå
  • skulle ha betalat

Beviljar CSN det offentliga studiestödet kan arbetstagaren också ansöka om det kompletterande studiestödet från Trygghetsstiftelsen.

Det går inte att får omställningsstudiestöd för:

  • Utbildningar som ska täcka kompetensbehov hos en specifik arbetsgivare
  • Utbildningar som arbetsgivare skäligen borde tillhandahålla
  • Utbildningar som den studerande redan gått
  • Utbildningar som är av hobbykaraktär eller är självförverkligande

Länkar

Trygghetsstiftelsen

Omställningsstudiestöd - För dig som är mitt i arbetslivet - CSN

Sveriges Riksdag - Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd

Publicerad: 2022-09-27

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Dela sidan