Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Här hittar du information om samverkan som en metod för inflytande samt Saco-S avtal på området.

De centrala parterna har tecknat ett avtal som reglerar inflytandefrågor och de centrala parternas syn på samverkan. Avtalet heter Samverkan för framtiden.

Avsikten med avtalet är att Saco-S och arbetsgivaren vid en myndighet själva ska skapa former för samverkan i syfte att utveckla verksamheten. Samverkan ska vara grunden i det lokala utvecklingsarbetet och bygger på att det finns gemensamma intressen kring verksamheten. 

Samverkanstanken styrs i grunden av begrepp som delaktighet, decentralisering och delegering. Att samverka är inte samma sak som att förhandla. Det är i stället en dialog som syftar till att få förståelse för andras perspektiv och uppfattningar. En väl fungerande samverkan innebär att medarbetare och fackligt förtroendevalda har varit delaktiga i besluts­processen och bidragit till arbetsgivarens beslutsunderlag.

Enligt Saco-S är det genom samverkan som medarbetare och fackligt förtroendevalda på bästa sätt kan bidra och få inflytande i arbetsgivarens utvecklingsarbete.

Ramavtal om samverkan för framtiden

De centrala parterna har tecknat ett ramavtal som ska fungera som stöd för samverkan på lokal nivå. Ramavtalet ska hjälpa lokala parter att ta fram lokala samverkansavtal som fungerar för dem och deras verksamhet.

Syftet med ramavtalet är att visa på nya vägar för en samverkan som ställer krav på alla inblandade att bidra till verksamhetsutvecklingen. Tanken är att de lokala parterna ska hitta lösningar för hur frågor ska hanteras på chefs- och medarbetarnivå, i stället för inom det formella partssystemet.

Länkar

Avtal samverkan för framtiden inkl. tilläggsdokument

Publicerad: 2019-02-27

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Dela sidan