Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktförbundet

För varje medlem i Arbetsgivarverket har Saco-S utsett ett kontaktförbund. Dessa anges på uppslagssidorna för myndigheterna. Kontaktförbundens uppgifter är att: 

• Bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp (servicefunktionen).

• Förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen).

• Företräda Saco-S som lokal part om lokalförening saknas eller då en sådan saknar behörighet enligt denna arbetstagarnyckel (lokalpartsfunktionen) 

• Fatta beslut för Saco-S i vissa frågor enligt denna arbetstagarnyckel (beslutsfunktionen).  

Kontaktförbunden ska också bevaka att alla medlemmar i Saco-S-förbunden får en likvärdig behandling oavsett förbundstillhörighet samt driva Saco-S och Sacofederationens fackliga politik. 

Vid oenighet mellan kontaktförbund och annat berört förbund om handläggningen av visst ärende kan frågan hänskjutas till Saco-S styrelse.

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Dela sidan