Hoppa till huvudinnehåll

Saco-S och Arbetsgivarverket överens om löneavtal inom statlig sektor

Saco-S och Arbetsgivarverket har kommit överens om nya formuleringar i löneavtalet inom det statliga avtalsområdet (RALS-T). De nya bestämmelserna börjar gälla från och med den 1 oktober 2024 och omfattar flera viktiga förändringar vars syfte är att underlätta kompetensförsörjningen inom statlig sektor.

Från vänster: Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, Anna Falck, Arbetsgivarverket, Anna Westling, Saco-S, Andreas Nyström, Saco-S, Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, Anna Steen, Saco-S och Karin Åslund, Arbetsgivarverket

Saco-S och Arbetsgivarverket fortsätter att tillsammans utveckla partssamarbetet och sektorns villkor. Det uppdaterade löneavtalet, RALS-T, har tillkommit genom nära och kontinuerlig dialog i över ett års tid.

- Arbetet med att utveckla avtalet parterna emellan har omgärdats av mycket konstruktiv dialog. I det reviderade RALS-T har vi genomfört ett antal förändringar, förbättringar och förtydliganden, och en viktig del har varit hur vi tillsammans kan arbeta för att säkra kompetensförsörjningen inom statlig sektor långsiktig, säger Anna Steen, ordförande för Saco-S.

Det konstruktiva partsarbetet visar att det går att utveckla ett tillsvidareavtal över tid utan att det behöver sägas upp.

- Tillsammans med Arbetsgivarverket fortsätter vi att utveckla sektorns villkor och verksamhet. Det är de centrala parternas gemensamma ansvar att utveckla avtalen, och vi är väldigt glada över att vi tillsammans med Arbetsgivarverket hittat ett effektivt och tydligt format för framtida arbete med våra avtal, säger Anna Steen.

De nya bestämmelserna i korthet:

  • Tydliggörande av vad lokala kollektivavtal kan tecknas kring, och vad parterna måste vara överens om.
  • Förstärkning kring kvalitet och ambition i det lokala lönebildningsarbetet, med fokus på långsiktighet.
  • Förtydligande i kopplingen mellan kompetensförsörjning och lönebildning, liksom att aktuella BESTA-klassificeringar är en förutsättning för att kunna genomföra lönekartläggningar enligt metodstödet BESTA-vägen.
  • En tydligare hantering av lönesättningen för fackligt förtroendevalda på heltid.
  • Den alternativa ordningen vid en eventuell oenighet vid lönesamtal har fått en ny benämning: Förstärkt dialog chef och medarbetare.
  • Avtalet heter formellt Rals 2010-T i 2024 års lydelse.
Publicerad: 2024-04-26

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Dela sidan