Hoppa till huvudinnehåll

Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet

Från den 1 oktober 2022 tillämpas en delvis ny lagstiftning på svensk arbetsmarknad. Syftet med reformen är att åstadkomma större flexibilitet vid uppsägning samtidigt som anställningstryggheten reformeras.

För den anställde innebär det att i stället för att primärt se till anställningstryggheten hos den enskilde arbetsgivaren ökar den enskildes möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och därmed en säkrare ställning på hela arbetsmarknaden. För att säkerställa reformens syfte införs ett nytt omställningsstudiestöd.

Omställningsstudiestödet som nu införs är en historisk förändring som gör det möjligt att studera och bredda och fördjupa sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, antingen genom att vidareutveckla sig inom sitt befintliga område eller genom att byta spår. Den stora skillnaden jämfört med det nuvarande studiestöd som CSN erbjuder är att det nya omställningsstudiestödet är kopplat till inkomsten, vilket möjliggör en betydligt högre ersättningsnivå.

Publicerad: 2022-09-30

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Dela sidan