Hoppa till huvudinnehåll

Medbestämmande i regeringsärenden

Enligt avtalet om medbestämmande i regeringsärenden, MBA-R, har Saco-S rätt att påkalla överläggning eller fördjupad information före beslut.

Saco-S har överlämnat till ett av medlemsförbunden att som kontaktförbund för respektive departement dels vara informationsmottagare, dels avgöra om begäran om överläggning eller fördjupad information ska framställas.

Kontaktförbundet ska kontakta övriga förbund som är specifikt berörda av informationen. 

Inom Regeringskansliet har Saco-S fördelat kontaktförbundsansvaret i MBA-R-ärenden enligt följande: 

Statsrådsberedningen Akavia
Förvaltningsavdelningen Akavia
Justitiedepartementet  Akavia
Utrikesdepartementet  Akavia *
Försvarsdepartementet  Sveriges Ingenjörer
Socialdepartementet  Akavia
Finansdepartementet Akavia
Utbildningsdepartementet  SULF
Miljö- och energidepartementet  Sveriges Ingenjörer
Näringsdepartementet Sveriges Ingenjörer
Kulturdepartementet DIK
Arbetsmarknadsdepartementet Akademikerförbundet SSR


* Även SRAT ska ha den MBA-information som enbart avser UD, utrikesrepresentationen och den ständiga representationen vid EU inklusive tillsättningsfrågor. SRAT har bevakningsansvaret för dessa myndigheter.

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Dela sidan