Hoppa till huvudinnehåll

MBL- och samverkansförhandlingar

Lokalt

Saco-S-föreningen är lokal part i medbestämmande- och andra samverkansförhandlingar. Kontaktförbundet bistår med råd och anvisningar före och under den lokala förhandlingen. Om Saco-S-förening saknas företräder kontaktförbundet Saco-S som lokal part. 

Om en fråga i huvudsak berör endast medlem/ medlemmar i annat förbund än kontaktförbundet kan förbunden enas om att medlemsförbundet ska ta över servicefunktionen och förhandlingsfunktionen. 

Central förhandling och fackligt veto

Beslut om central förhandling fattas av det förbund som har förhandlingsfunktionen för Saco-S. 

Beslut om fackligt veto enligt 39 § MBL fattas av kontaktförbundet för Saco-S efter samråd med Saco-S styrelse. 

Övertalighetssituationer

Uppkommer risk för övertalighet vid en myndighet ska Saco-S-föreningen ta tillvara intressena för samtliga medlemmar i Saco-S-förbunden. 

Saco-S-föreningen vid myndigheten ska snarast etablera kontakt med kontaktförbundet. 

Kontaktförbundet bör löpande informera andra Saco-S-förbund som har medlemmar som kan komma att beröras. 

Saco-S-föreningen ansvarar för att besked om uppsägningar med mera omedelbart vidarebefordras till kontaktförbundet och berörda medlemmars förbund.

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2024-05-06

Dela sidan