Hoppa till huvudinnehåll

Uppsägning och omställning

Här hittar du information om så kallad omställning och Saco-S avtal på området.

Arbetsbrist och andra förändringar i en verksamhet kallas även omställning eller omstrukturering. Statliga verksamheter behöver ibland gå igenom större eller mindre omställningsprocesser, det är oundvikligt. För att så långt som möjligt skapa förutsättningar för en trygg omställning har de centrala parterna tecknat ett omställningsavtal som gäller för det statliga avtalsområdet.

Avtalet syftar till att göra det möjligt för medarbetare att hitta nytt jobb när de blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. Omställningsavtalet ger också möjligheter att få ersättning för inkomstförlust på grund av arbetslöshet, vid nytt arbete med lägre lön samt i vissa fall vid avtalspension.

Trygghetsstiftelsen bidrar med stöd 

För att ytterligare hjälpa arbetstagare i en omställningsprocess har de centrala parterna bildat Trygghetsstiftelsen. Stiftelsen har till uppgift att bidra med stöd vid uppsägningar på grund av bland annat arbetsbrist. De insatser man kan få via stiftelsen är exempelvis stöd i att söka jobb, hjälp att starta eget, praktik eller kostnad för utbildning. 

De centrala parterna har även tecknat ett avtal om turordning som gäller när anställda inom staten blir uppsagda på grund av arbetsbrist (TurA-S)

Avtal om omställning inkl. tilläggsdokument

Turordning för arbetstagare hos staten: Turordningsavtalet

Publicerad: 2019-02-27

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Dela sidan