Hoppa till huvudinnehåll

Omställningsavtalet

Avtalet ändras på så sätt att visstidsanställda vars anställning löper ut får efter två års anställningstid rätt till de ekonomiska stöden enligt 3 kap. 8 § och ett mer omfattande stöd i övrigt.

Rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen avseende uppsagda på grund av sjukdom löper nu tillsvidare.

Arbetstagare som bytt arbete och därmed arbetsmarknadssektor och som blir uppsagda från den nya tillsvidareanställningen innan de hunnit kvalificera sig för stöd från den sektorns omställningsavtal, har rätt att återinträda i avtalet om de blir uppsagda inom viss tid efter att anställningen inom den statliga sektorn upphörde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad: 2022-09-27

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Dela sidan