Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstagarorganisation

Saco-S centralt

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 21 självständiga förbund. Det förbund som är medlem i Saco kan även vara medlem i Saco-S. Saco-S är förhandlingsorganisationen för Sacoförbundens statligt anställda medlemmar. 

Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet, där alla medlemsförbund är representerade. Representantskapet beslutar om inriktningen på det centrala fackliga arbetet, om att träffa centrala kollektivavtal av generell karaktär eller om att vidta konfliktåtgärder. Saco-S styrelse leder det löpande arbetet. 

Saco-S är representerade i ett antal partsgemensamma organ såsom Trygghetsstiftelsen, Partsrådet, Kåpan Pensioner och Samarbetsrådet samt ett antal statliga nämnder. Du kan läsa mer om Saco-S verksamhet och vår organisation på vår webbplats.

Saco-S lokalt

Saco-S företräder medlemmar som arbetar på statliga myndigheter och på organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarverket samt i riksdagen och riksdagens myndigheter. Du kan söka fram vem som är lokal part vid dessa arbetsplatser här. Lokalföreningarna – Saco-S-föreningarna (eller i vissa fall Saco-S-råd) – företräder alla Saco-S-förbundens medlemmar på arbetsplatsen. 

Om en lokal förening saknas företräder det förbund som av Saco-S utsetts till kontaktförbund Saco-S som lokal part. 

I större verksamheter behandlas frågor som berör myndigheten eller motsvarande i dess helhet av en övergripande Saco-S-förening. I vissa fall finns lokal–lokala föreningar som ansvarar för samverkan på regional nivå. Rollfördelningen framgår av de lokala och lokal–lokala stadgarna i respektive verksamhet.

Publicerad: 2017-04-12

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Dela sidan