Hoppa till huvudinnehåll

Verksamhetsplan 2024

2024 kommer Saco-S aktiviteter att fokusera på att genomför överenskommelsen från 2023 genom en rad partsgemensamma arbeten.

Saco-S förhandlingsarbete under 2024 kommer att bygga på de partsgemensamma arbeten vi kom överens om med Arbetsgivarverket 2023 så som centralt avtal vid fredstida krissituation, avtal om arbetsrätt vig krig och krigsfara samt dessutom avtal om möjlighet att pausa uttag av tjänstepension.

Arbetet med att revidera texterna i Rals-T har resulterat i ett reviderat avtal, Rals-T 2010 i 2024 års lydelse, och kommer att lanseras i april för att börja gälla den 1 oktober.

De regelbundna träffarna, varannan vecka, med Arbetsgivarverket fortsätter och utökas för vissa frågor för att Förhandlingsledningen ska kunna genomföra överenskommelsen. Förhandlingsledningen ger, när så erfordras, arbetsgrupper i uppdrag att bereda frågor. Mötena är ett viktigt forum även när nya frågeställningar uppstår och parterna snabbt behöver komma fram till en lösning.

Saco-S interna utvecklingsarbete fortsätter under året. Det är angeläget att ytterligare synliggöra Saco-S och att nya medlemmar kontinuerligt rekryteras så att Saco-S växer. 2024 kommer fokus att ligga på det fortsatta arbetet med att uppdatera våra broschyrer.

Här kan du läsa Saco-S Verksamhetsplan 2024

 

Publicerad: 2021-04-26

Senast uppdaterad: 2022-12-07

Dela sidan