Hoppa till huvudinnehåll

Värva fler förtroendevalda

Lokalfackligt arbete är engagerande och utvecklande. Det är en möjlighet att påverka den egna arbetsplatsen och skapa goda förutsättningar för medlemmarna. På samma sätt som det är viktigt att aktivt verka för att värva nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar, är det viktigt att inspirera medlemmar till att engagera sig i lokalfackliga frågor.

Som förtroendevald är du unik och tar inte bara ansvar för din egen situation, utan även för kollegornas situation och hela verksamheten genom att på ett konstruktivt sätt bidra med ditt engagemang. Fler medlemmar som engagerar sig fackligt bidrar till en mer levande och aktiv förening, en starkare gemenskap och ökat engagemang för den egna arbetsplatsen och medlemmarnas betydelse för verksamheten.

För föreningen är det viktigt att försöka ta tillvara på alla typer av medlemsengagemang. Det finns olika sätt att engagera sig i lokalfackliga frågor. Antingen i mer traditionella uppdrag som exempelvis ledamot i en styrelse, som ett Saco-S-ombud eller ledamot i en valberedning. Men det går även att låta medlemmar få utlopp för sitt engagemang genom att de är med och ordnar enklare aktiviteter, ingår i en referensgrupp eller är med och bidrar i arbetet med exempelvis ett nyhetsbrev.

Medlemmar har olika drivkrafter och engagemang för olika frågor. Identifiera vilka frågor som de känner engagemang för och försök se till så att föreningen bejakar detta på ett sätt som bidrar till medlemmarnas och verksamhetens utveckling.

Hur får man fler medlemmar att engagera sig fackligt?

För att få fler medlemmar att engagera sig i fackliga frågor behöver medlemmarna ha kännedom om att det finns en Saco-S förening på arbetsplatsen och vad den har för uppgift. Därför är det viktigt att föreningen regelbundet informerar medlemmarna om föreningens verksamhet. Antingen via informationsträffar, nyhetsbrev, enklare informationsmejl eller i det dagliga samtalet runt lunch och fika.

För att identifiera vilka medlemmar som skulle kunna bli bra förtroendevalda behöver man ha en löpande dialog med medlemmarna. Detta kan man bland annat ha genom olika medlemsmöten eller aktiviteter där medlemmarna får möjlighet att bidra med sina tankar och synpunkter. Genom att exempelvis anordna en aktivitet på temat ”Hur kan den lokala löneprocessen förbättras?” kan man identifiera engagerade medlemmar som skulle kunna bli bra representanter för Saco-S. Fundera över vilka kompetenser föreningen behöver eller om ni saknar någon facklig representation på en viss ort eller avdelning, rikta i så fall aktiviteterna dit.

Vem passar som förtroendevald?

En förtroendevald ska helst vara en person som har möjlighet att lyfta blicken, inte bara ser till sitt eget bästa utan även till kollegornas, föreningens och verksamhetens bästa. Du behöver inte kunna arbetsrätt eller vara kunnig i fackliga frågor, däremot är det bra om du är engagerad och delar Saco-S grundläggande värderingar. Saco-S medlemmar är fullt kapabla att själva föra dialog om i stort sett alla frågor som gäller deras arbetsliv. Rollen som förtroendevald handlar främst om att stötta medlemmarna och verka för att de får rimliga förutsättningar att fatta genomtänkta beslut och möjlighet att se såväl långsiktiga som kortsiktiga konsekvenser av olika alternativ.

Utgå från dig själv

Väldigt få väljer att på egen hand hoppa på ett fackligt uppdrag. Därför är det viktigt att ha en dialog med den person som du tror skulle bli bra som förtroendevald. Berätta gärna att du tycker att dennes engagemang är inspirerande och fråga om medlemmen skulle vara intresserad av att bli förtroendevald för Saco-S. Berätta om uppdraget, utgå gärna från dig själv. Varför har du valt att bli förtroendevald, på vilket sätt gör du skillnad för kollegorna och verksamheten? Vad har uppdraget som förtroendevald inneburit för dig, din egen utveckling, ditt lärande och inblick om verksamheten? Vilka frågor engagerar dig och hur får du utlopp för ditt engagemang?

Lyssna på medlemmen och fundera på hur föreningen på bästa sätt kan ta tillvara på engagemanget. Är det frågor om lön och löneprocessen som medlemmen är intresserad av eller arbetsmiljöfrågor? Kanske medlemmen skulle vara intresserad att ha en mindre roll som att kanske välkomna nyanställda kollegor, vara med och ordna aktiviteter eller ingå i någon referensgrupp.

Många kan uppleva att de inte har tid för ett fackligt uppdrag eller att de kan för lite om fackliga frågor. Förklara kort att man får arbeta med fackliga frågor på arbetstid och att Saco-S kommer att stötta och utbilda dem. Dela gärna med dig av hur uppdraget har fått dig att växa.

Om personen är intresserad, hjälp dem att identifiera hur föreningen på bästa sätt kan ta till vara på deras engagemang. Är det exempelvis som ett Saco-S-ombud eller som ledamot i en styrelse? Om det är det senare så glöm inte att informera valberedningen. När personen väl blir förtroendevald är det även viktigt att meddela detta till arbetsgivaren, kontaktförbundet och medlemmens egna förbund.

Du är en förebild

Som förtroendevald är du en förebild för andra potentiella förtroendevalda. Tänk på hur du pratar om uppdraget då detta påverkar andras bild och upplevelse av uppdraget. Även om det ibland kanske kan kännas utmanande att vara förtroendevald så är det en fantastisk möjlighet att göra skillnad och få utlopp för sitt engagemang. Det är kompetensutvecklande, meriterande och innebär en möjlighet för nätverkande såväl inom som utanför den egna arbetsplatsen.

Publicerad: 2023-03-03

Senast uppdaterad: 2024-04-24

Dela sidan