Hoppa till huvudinnehåll

Avstå konvertering

Vissa arbetstagare har möjlighet att på eget initiativ avstå konvertering av särskild visstidsanställning.

För att kunna avstå konvertering ska den anställde:

  • Ha sin huvudsakliga sysselsättning genom en statlig tillsvidareanställning
  • Uppbära någon del av en tjänstepension eller
  • Ha sin huvudsakliga sysselsättning genom studier

Om den grund utifrån den anställda avstått konvertering ändras, exempelvis att tillsvidareanställning inom statlig sektor upphör eller att studierna slutförts, kan vidare avstående inte göras. Avståendet kan ske tidigast när den anställde tillträtt och skall vara skriftlig.

En anmälan kan också göra senare än sex månader efter tillträdandet. Avstående omfattar då hela den månad då avstående anmäldes och ytterligare fem månader framåt i tiden.

Sådana avstående kan göras under en sammanlagd tid av maximalt 24 månader från första anställningsdagen. Därefter måste sex månader förflyta innan ett nytt avstående kan göras.

Om en tjänstgöringsfri period omfattande 1-6 månader infaller under de 24 månaderna är upp till tre av dessa månader överhoppningsbar tid och räknas inte in i de 24 månadernas ramtid. I ett sådant fall uttöms möjligheten att avstå konvertering först vid 27 månader från den första anställningsdagen (27-3=24). Så som tjänstgöringsfri tid räknas inte fridagar inom arbetstidens förläggning eller ledighet under pågående anställning såsom till exempel föräldraledighet, semester, sjukledighet.

Tid under en sådan period då arbetstagaren avstått konvertering kan inte senare ligga till grund för konvertering hos arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska kvartalsvis, eller vid andra tillfällen som parterna kommer överens om, informera om antalet anställda som avstått konvertering samt hur de förhåller sig mellan de olika grupperna.

Bilaga 8 till förhandlingsprotokoll 2022-06-27 - Konvertering vid särskild visstidsanställning

Publicerad: 2022-09-27

Senast uppdaterad: 2023-12-04

Dela sidan