Hoppa till huvudinnehåll

Medlemsrekrytering

Vår storlek är en förutsättning för vår möjlighet att nå framgång i förhandlingarna för bättre villkor för våra medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare blir vi och vår legitimitet som företrädare för akademikerna i staten ökar. Saco-S fackliga politik och verksamhet utgår från medlemmarna och därför är det viktigt att du som förtroendevald arbetar aktivt för att värva nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar.

De allra flesta vill engagera sig, vara en del av en gemenskap och ett sammanhang,  arbeta på en arbetsplats där de trivs, samt vara med och påverka verksamheten och dess utveckling. I uppdraget som förtroendevald ingår det att ta tillvara på kollegornas engagemang och informera dem om möjligheten till inflytande och påverkan som det fackliga medlemskapet erbjuder.

Alla akademiker på arbetsplatsen ska känna till att det är den lokala Saco-S-föreningen som företräder deras intressen och arbetar för ett synliggörande av akademikernas betydelse för verksamheten och dess utveckling. Alla akademiker ska få frågan om de vill bli medlemmar i ett Saco-S-förbund för ju fler vi är tillsammans desto större möjligheter har vi att utveckla oss själva och verksamheten. 

Checklistor och rekryteringsutbildning

För att underlätta det lokala arbetet med medlemsrekrytering och medlemsvård har Saco-S tagit fram ett stödmaterial i form av checklistor och en rekryteringsutbildning. 

Saco-S-förbunden har även sedan tidigare en policy för medlemsrekrytering inom Saco-S. I den kan du läsa mer om uppdraget att värva medlemmar till förbunden och hur du som förtroendevald ska förhålla dig till det egna medlemsförbundet och Saco-S.

Rekryteringsutbildningen riktar sig till dig som är lokalt förtroendevalda. Utbildningen som är en powerpointpresentation innehåller anteckningssidor och syftar till att lokalt förtroendevalda ska bli tryggare i sin rekryterande roll. De ska känna sig säkra på varför de själva är med i ett Saco-S-förbund och varför Saco-S behövs på arbetsplatsen. Utbildningen innehåller även ett avsnitt som främst riktar sig till styrelser och hur de kan arbeta med medlemsvård, rekrytering, synlighet och aktiviteter.    

Utbildningen är tänkt att hållas av dig som förtroendevald för andra förtroendevalda i föreningen. Om du önskar att en ombudsman kommer och håller utbildningen för er i föreningen, så hör av er till ert kontaktförbund.

Policy för medlemsrekrytering inom Saco-S.

Checklista: medlemsrekrytering - för dig som är förtroendevald

Checklista: medlemsvård och rekrytering - för dig som sitter i en styrelse

Rekryteringsutbildningen laddar du ner här. 

 

Publicerad: 2014-05-07

Senast uppdaterad: 2024-04-23

Dela sidan