Hoppa till huvudinnehåll

Omställning

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd

En ny lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd har införts på arbetsmarknaden.

Det grundläggande omställning- och kompetensstödet är tillgängligt för anställda med 12 månaders anställning på arbetsmarknaden.

Omställnings- och kompetensstöd kan lämnas till den vars anställning avslutas på initiativ av arbetsgivaren till följd av arbetsbrist, sjukdom eller att en tidsbegränsad anställning löper ut. Stödet består av rådgivning och vägledning i syfte att identifiera en utbildning som matchar intressen, kunskaper och kompetenser utifrån arbetsmarknadens behov.

Kompetensstödet ska bidra till att arbetstagaren bibehålla och utveckla sin anställningsbarhet. Stödet är tillgängligt både under anställning och när anställningen har upphört.  

Förstärkt stöd kan ges till den med särskilda behov på grund av nedsatt hälsa.

Omställningsstödet beviljas längst till och med månaden före då arbetstagaren fyller 65 år

Det är till Trygghetsstiftelsen som ansökan lämnas och Trygghetsstiftelsen kan lämna yttrande till CSN för att den sökande ska kunna få tillgång till omställningsstudiestödet. De kollektivavtalade kompletterande studiestöden utgår inte.

Sveriges Riksdag - Lag (2022:850 om grundläggande omställnings- och kompetensstöd

Trygghetsstiftelsen

 

Publicerad: 2022-09-27

Senast uppdaterad: 2022-09-27

Dela sidan