Hoppa till huvudinnehåll

Arbetstagarnyckeln

Sök efter lokal Saco-S förening via myndighet eller departement. Du hittar information om föreningen och kontaktförbund. Vid uppdatering kontakta: info@saco-s.se

Medicinsk fakultet/medicinskt vetenskapsområde

För arbetsgivare uppmärkta med * gäller nedan för kontaktförbund

För anställda inom medicinsk fakultet/medicinskt vetenskapsområde (motsvarande), som har påbörjat eller avslutat läkarutbildning, förhandlar Sveriges Läkarförbund och är även kontaktförbund. Det lokala Saco-S-rådet/Saco-S-föreningen kan i samråd med berörda förbund och med stöd av tidigare gällande praxis besluta om att även andra anställda företräds av Sveriges Läkarförbund.