Omställning

Publicerad: Måndag 23 jun 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Inom det statliga avtalsområdet har parterna den 25 juni 2014 tecknat Omställningsavtalet. Målet med avtalet är att så långt som möjligt skapa förutsättningar för att ingen anställd ska bli arbetslös till följd av arbetsbrist eller till följd av att arbetstagaren i samband med omlokalisering eller motsvarande väljer att inte följa med till den nya orten. 

Omställningsavtalet gäller för anställda som blivit uppsagda från om med den 1 januari 2015. För anställda som blivit uppsagd senast den 31 december 2014 är det Trygghetsavtalet (TA) som gäller. 

Övergångsbestämmelser finns beträffande pensionsersättningar enligt 19 § TA samt tidsbegränsade anställningar. 

Detta innebär att det under en tid framöver kommer att finnas två avtal som hanterar omställning inom staten. 

De centrala parterna har även tecknat ett avtal om turordning för arbetstagare hos staten (TurA-S).

Länkar