Proaktivt lokalt omställningsarbete

Publicerad: Torsdag 16 okt 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Avtal om lokala omställningsmedel ger förutsättningar för lokala parter att ta ansvar för åtgärder som ligger utöver den kompetensutveckling som inte har långsiktigt omställningssyfte. 

Avtalet är ett tydligt processavtal och lokala parter ska innan 31 december 2015 ingå ett lokalt avtal om omställningsmedel.

Länkar: