Studentmedarbetare

Publicerad: Fredag 14 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 28 okt 2014

Den statliga sektorn kommer att behöva anställa många unga akademiker de närmaste åren.

Generationsväxlingen och kravet på ökad kompetens gör att staten måste anstränga sig för att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att underlätta för fler att bli studentmedarbetare tror man många nyexaminerade kommer att få upp ögonen för de intressanta arbetsuppgifter som finns inom staten.

Att vara studentmedarbetare innebär att man under ett begränsat antal timmar får möjlighet att arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter parallellt med sina heltidsstudier. Att utföra kvalificerade arbetsuppgifter med en tydlig koppling till pågående studier bidrar till bättre kvalitet i studierna samtidigt som studentmedarbetaren får möjlighet att dela med sig av sina kunskaper till arbetsgivaren. 

Avtalet inom staten gäller för den som:

  • Anställs tidsbegränsat terminsvis under maximalt fyra terminer
  • Bedriver heltidsstudier på högskolenivå
  • Sysselsättningsgraden ska vara högst 25 procent av en heltid
  • Studentmedarbetaren ska inte ha påbörjat en forskarutbildning
  • Arbetsgivarverket, Saco-S och OFR/S,P,O inom det statliga området har träffat överenskommelse om Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare. Avtalet träder i kraft den 1 april 2014.

Länkar