Arbetstagarnyckel

Det här är Arbetstagarnyckeln. Den är ett arbetsverktyg för dig som är förtroendevald inom Saco-S, arbetar på ett Saco-S-förbund eller för dig som arbetar på arbetsgivarsidan.

Publicerad: Onsdag 12 apr 2017

Senast uppdaterad: Måndag 10 jul 2023

Du hittar information om hur vi arbetar inom Saco-S, vilka frågor som hanteras centralt respektive lokalt samt vilka mandat den lokala arbetstagarorganisationen har. Här beskrivs också vilken service och förhandlingsstöd kontaktförbundet ger. Du hittar också en förteckning över myndigheterna grupperade per departement samt kontaktuppgifter till alla medlemsförbund i Saco-S. Vi hoppas du kommer ha stor hjälp av Arbetstagarnyckeln i ditt arbete!