Etikprövningsmyndigheten

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Torsdag 24 okt 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 15 sep 2020

Adress:

Box 2110
750 02 Uppsala 

Tfn: 010-4750800

Webbplats: https://etikprovningsmyndigheten.se/Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Sveriges Läkarförbund

08-790 33 00 info@slf.se www.slf.se

Kontaktpersoner

Tanja Gyldén, Kontaktperson
tanja.gylden@etikprovning.se