Integritetsskyddsmyndigheten

Saco-S-förening

Publicerad: Onsdag 27 dec 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 27 dec 2017

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

18 december 2017

Regeringen ger Datainspektionen ytterligare 30 miljoner kronor i anslag för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten samtidigt som uppdraget ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare.

I ett pressmeddelande den 15 december informerar regeringen att den kommer att tillföra Datainspektionen 30 miljoner kronor för att stärka arbetet med den personliga integriteten. Myndigheten föreslås också att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Dessutom ska myndighetens uppdrag ändras så att dess stödjande och rådgivande roll blir tydligare.

Förändringen till en Integritetsskyddsmyndighet kommer genomföras stegvis under 2018.

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Paulo Zavala, ordförande