Naturhistoriska riksmuseet

Saco-S-förening

Publicerad: Måndag 12 jun 2017

Senast uppdaterad: Måndag 12 jun 2017

Box 50007
104 05 Stockholm

Kontakt tfn: 08-519450 00

Webbplats: www.nrm.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Anders Telenius, Ordförande
atelenius@gmail.com
Emelie Dock Åkerman, Vice ordförande
emily.dock@nrm.se