Statens muséer för världskultur

Saco-S genom kontaktförbundet

Publicerad: Fredag 30 jun 2017

Senast uppdaterad: Fredag 30 jun 2017

Adress:
Box 5306
402 27 Göteborg

Kontakt tfn: 031-63 27 00
Kontakt fax: 031-63 27 10

Webbplats: www.smvk.se

Kontaktförbund

Kontaktförbund för denna arbetsplats

Kontaktpersoner

Joachim Morath, Ordförande
Joachim.Morath@varldskulturmuseerna.se