Bilda lokalförening

Publicerad: Torsdag 20 mar 2014

Senast uppdaterad: Torsdag 21 okt 2021

En Saco-S-förening bildas vid ett möte. Alla anställda på arbetsplatsen som är medlemmar i ett Saco-S-förbund ska kallas till mötet.

Regler

Verksamheten i Saco-S lokala verksamheter styrs av grundläggande regler som är fastställda av Saco-S årsstämma. 
Regler

Styrelse och stadgar

Saco-S-föreningen leds av en styrelse som är vald av medlemmarna på arbetsplatsen. Lokalstadgarna ska vara antagna av ett allmänt medlemsmöte.

Lokalstadgarna måste, oavsett föreningens storlek och interna organisation, vara utformade enligt de regler som tagits fram för Saco-S lokala verksamhet och vara godkända av Saco-S genom kontaktförbundet.

För mindre föreningar – framför allt föreningar som inte har en stor och geografiskt spridd organisation – har Saco-S beslutat om normalstadgar. Normalstadgarna kan laddas ner här tillsammans med kommentarer och anvisningar om vilka anpassningar som kan och bör göras av hänsyn till lokala förutsättningar.
Normalstadgar 

Normalstadgarna kan inte användas direkt för lokalfacklig verksamhet i en stor och geografiskt spridd organisation. För organiseringen av sådana verksamheter har Saco-S tagit fram en vägledning. 
Vägledning

Elektronisk röstning

För de föreningar som har stadgar som godkänner elektronisk röstning vid årsmöten är det en möjlig väg. 

Stöd från kontaktförbundet

Kontaktförbundet för myndigheten kan ge hjälp med att utforma kallelse till medlemmarna, utarbeta stadgar och annat i samband med bildandet av föreningen.

Här kan du se vilket förbund som är kontaktförbund på din myndighet.
Arbetstagarnyckeln