Bilda lokalförening

Publicerad: Torsdag 20 mar 2014

Senast uppdaterad: Tisdag 20 aug 2019

En Saco-S-förening bildas vid ett möte. Alla anställda som är medlemmar i ett Sacoförbund ska kallas till mötet.

Regler

Bildandet av och verksamheten i föreningen styrs av vissa grundläggande regler som är fastställda vid Saco-S årsstämma.
Regler

Styrelse och stadgar

Saco-S-föreningen leds av en styrelse som är vald av medlemmarna. Lokalstadgarna ska vara antagna av ett allmänt medlemsmöte.

Lokalstadgarna måste, oavsett föreningens storlek och interna organisation, vara utformade enligt regler för Saco-S lokala verksamhet och vara godkända av Saco-S genom kontaktförbundet.

För mindre föreningar – framför allt föreningar som inte har en stor och geografiskt spridd organisation – har Saco-S beslutat om normalstadgar. Normalstadgarna kan laddas ner här tillsammans med kommentarer och anvisningar om vilka anpassningar som kan och bör göras av hänsyn till lokala förutsättningar.
Normalstadgar 

Elektronisk röstning

För de föreningar som har stadgar som godkänner elektronisk röstning vid årsmöten finns instruktioner för genomförande här.
Instruktion för elektronisk röstning vid val till styrelse i lokal Saco-S-förening


Stöd från kontaktförbundet

Kontaktförbundet för myndigheten kan ge hjälp med att utforma kallelse till medlemmarna, utarbeta stadgar och annat i samband med bildandet av föreningen.

Här kan du se vilket förbund som är kontaktförbund på din myndighet.
Arbetstagarnyckeln