Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Här finns kontaktuppgifter till myndigheternas förtroendevalda som kontaktförbunden rapporterat in till Saco-S och uppgift om vilket förbund som är kontaktförbund inom Saco-S för myndigheten.

Publicerad: Torsdag 1 feb 2018

Senast uppdaterad: Fredag 1 jul 2022

I vissa fall saknas uppgift om förtroendevald på arbetsplatsen. Det kan betyda endera att det är kontaktförbundet som är lokal part eller att vi saknar aktuell uppgift om vem som är kontaktperson. Kontaktförbundet kan då ge mer information. Är det en kontaktperson på ett förbund som står som kontakt för myndigheten finns inte en förening

Kontaktuppgifter för förtroendevalda inom Saco-S

Felaktigheter i registret får gärna rapporteras in till info@saco-s.se