Medlemsförbund

Publicerad: Tisdag 18 feb 2014

Senast uppdaterad: Måndag 25 sep 2017

Saco-S består av 21 Sacoföbund och tillsammans företräder vi närmare 87 600 akademiker inom staten.

Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statliga anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. 

Akademikerförbundet SSR
Civilekonomerna
DIK 
Fysioterapeuterna
Sveriges Arbetsterapeuter
Jusek
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
Lärarnas Riksförbund, LR
Naturvetarna
SACO-förbundet Trafik & Järnväg, TJ
Sjöbefälsföreningen
SRAT
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Skolledarförbund
Sveriges Universitetslärare och forskare, SULF
Sveriges Veterinärförbund
Tjänstetandläkarna