Vi jobbar för akademiker i staten

Arbetet är en stor del av ditt liv. Att du ska trivas och kunna göra ett bra jobb är grundläggande. Men det behövs någon som ser till att du har riktigt bra villkor och arbetar för en utveckling av arbetslivet. Det gör vi! Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som är akademiker.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 4 APRIL

Saco-S styrelse

Saco 09:00 - 12:00

TORSDAG 19 APRIL

ONSDAG 25 APRIL

Saco-S forum

09:00 - 16:30

Lördagen den 17 mars är det Kollektivavtalets dag.

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan facklig organisation och arbetsgivare om vilka regler som ska gälla inom en viss bransch eller på en arbetsplats. Ett kollektivavtal kan ersätta eller komplettera bestämmelser i LAS och kan tecknas såväl centralt som lokalt. Kollektivavtal reglerar bl.a. löner och övriga anställningsvillkor och kan förhandlas fram genom att många på en arbetsplats är medlemmar i fackliga organisationer.

Ta gärna del av information om vad ditt kollektivavtal ger dig som anställd. Se information på www.saco.se/kollektivavtal