TISDAG 14 NOVEMBER
Jönköping

Nätverksträff Jönköping

12:00 - 16:00

Saco-S Domstol och Jusek vill härmed bjuda in dig som är förtroendevald, antingen styrelseledamot eller lokalombud, till nätverksträff tisdagen den 14 november 2017 i Jönköping kl. 12:00-16:00. Lokal meddelas senare.

På nätverksträffen kommer förtroendevalda från andra domstolar i ditt närområde att delta, tillsammans med ledamöter från Saco-S Domstol och ombudsmän från Juseks kansli. Detta är en möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra fackligt förtroendevalda inom Sveriges Domstolar.

Höstens program:

  • Lönebildningsprocessen
  • Samverkan / MBL
  • Bilda förening, varför och hur går du tillväga?

Utöver dessa punkter kommer det att finnas möjlighet att ta upp egna frågor. Om du vet redan nu att du har en fråga som du vill diskutera kan du skriva det i din anmälan!

Oavkortad lön (ej traktamente) utgår enligt lagen om facklig förtroendeman. Jusek bjuder på lunch och står för resekostnader!

Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast den 1 november 2017 till hanna.jonarp_Saco-S@dom.se