ONSDAG 7 SEPTEMBER
Stockholm

Statlig grundkurs 7 september

10:00 - 16:30

Juseks kansli, Nybrogatan 30, Stockholm

Syftet med kursen är att ge förtroendevalda grundläggande kunskap så att de känner sig trygga i deras fackliga roll och kan hantera sitt uppdrag som förtroendevald inom Saco-S.

Läs meroch anmäl dig på jusek.se