Föredragandes och beredningsjuristers utveckling

Domstolsverket och Jusek har haft ett partsgemensamt projekt där karriärs- och utvecklingsmöjligheter för föredragande och beredningsjurister undersökts. Projektet har också kartlagt konsekvenserna av en hög personalrörlighet i gruppen.

Publicerad: Torsdag 20 okt 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 20 okt 2016

I förhandlingsprotokoll till lokalt löneprotokoll träffat den 25 maj 2011 mellan Domstolsverket och Jusek/Saco-S kom parterna överens om att undersöka vilka förutsättningar som finns för att skapa karriärmöjligheter för beredningsjurister och föredraganden. 

Förhandlingsprotokollet kan du läsa här

Frågan har kontinuerligt tagits upp i de efterföljande löneprotokollen och projektet har utmynnat i tre rapporter som du kan ladda ner till höger på sidan.