Medlemsinformation juni 2018

Månadens medlemsinformation innehåller bl.a. information om GDPR för förtroendevalda och Domstolsverkets översyn av avtal gällande jour och beredskap under helger.

Publicerad: Måndag 8 okt 2018

Senast uppdaterad: Måndag 8 okt 2018

GDPR för förtroendevalda

Det har nog inte undgått någon att GDPR har trätt i kraft. Saco har sammanfattat de tre viktigaste reglerna enligt följande;

  1. Samla inte in mer personuppgifter än vad som behövs.
  2. Spara inte mer personuppgifter än vad som behövs.
  3. Använd inte personuppgifter till något annat än vad som var syftet när de samlades in.

Ni finner detta och mer i checklistan.

Du kanske också har funderingar kring hur denna förordning påverkar dig som är förtroendevald? Jusek har samlat frågor och svar samt tar emot nya frågor här.

Slutligen jobbar vi på att undersöka möjligheten att ge lokalfackliga personer tillgång till en digital lagringsyta för förtroendevalda för att underlätta arbetet. Mer information väntas efter sommaren.

Uppdatera oss gärna med dina aktuella uppgifter

Om du har fått det här nyhetsbrevet så är det för att vi har fått uppgift från vårt kontaktförbund om att du är medlem i något SACO-förbund och därför har rätt till den här informationen. Kontaktförbundet har inhämtat uppgifter som baseras på information som du som medlem ska ha lämnat. Om dina uppgifter inte längre stämmer uppmanar vi dig att själv ta kontakt med det förbund där du är medlem och se till att få uppgifterna korrigerade. Ibland kan det finnas inaktuella uppgifter om vilken arbetsgivare eller mailadress du har vilket kan leda till att du inte nås av information som du kan vilja ha eller nås av information som du inte längre behöver.

Notarieprojektet

Vi kan nu meddela att Domstolsverket har rekryterat en projektledare samt format en styrgrupp. Saco-S Domstol ska samverka i detta. De huvudspår projektet ska ha är följande:

  • Antagningskriterier för notarier
  • Notarietjänstgöringens längd och innehåll
  • Paket- och kombinationsanställningar
  • Betygssättning för notarier

Träffen för förtroendevalda notarier

Tack alla ni som kom för ert deltagande och en givande dag! Nästa notarienätverksmöte väntas ske via video någon gång under september månad. Inbjudan kommer efter sommaren.

Notarier och utvärdering av betygsfrågan

Med anledning av vårt arbete med översyn av notarietjänstgöringen, betygsfrågan och rutinerna vid fiskalsantagningen är vi intresserade av att få prata närmare med notariemedlemmar, som snart ska få sina notariebetyg, men efter att de har fått sina betyg och därmed kanske avslutat sin tjänstgöring fallit ur våra system. Kontakta oss gärna om du känner dig manad att ställa upp!

Domarprojekt

Vi kommer under året att dra igång ett domarprojekt. Inom ramen för detta projekt kommer vi att se över bl.a. arbetsbelastning, arbetsmiljö och lönesättningsprocessen för domarkåren. Frågan om domarens självständighet och oberoende är fortsatt aktuell att diskutera. Vi kommer även att arbeta med frågan om hur förtroendearbetstiden för domare och numera även andra yrkeskategorier bör tillämpas.

Hör gärna av dig till oss med synpunkter.

Förändringar avseende jour och beredskap på helger

Mer info från DV om detta förväntas dyka upp på Intranätet inom kort, håll utkik!

Vi kommer under året återuppta översynen över nu aktuella avtal för respektive yrkeskategori. Om Du som medlem har några tankar och idéer kring detta så får du gärna maila oss.

Förebygga och hantera påverkansförsök

Vi har deltagit i partsrådets heldagsseminarium kring att förebygga och hantera påverkansförsök, för den som vill veta mer går det att läsa och bläddra i handboken här.

Jusek har skrivit rapporten Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i rättsväsendet och andra utsatta myndigheter som kan vara intressant att ta del av här.

Är du intresserad av fackligt arbete?

Är du intresserad av att få inblick i hur Sveriges Domstolar fungerar? Har du åsikter? Vill du vara med och försöka påverka? Då ska du engagera dig på din arbetsplats som lokalombud eller ledamot i lokalförening! Du kan anmäla ditt intresse till Saco-S Domstol. Det enda som krävs är att du är medlem i något av våra Saco-S-anslutna förbund, vilka det är hittar du här.

Registrera ditt uppdrag som förtroendevald

Du som är förtroendevald ute på någon av våra domstolar ska registrera ditt uppdrag till Jusek, vilket du gör här. Det spelar ingen roll om du är medlem i Jusek eller något annat förbund!