Om oss

Föreningen Saco-S Domstol bildades den 7 april 2016. Föreningen är lokal part för alla medlemmar i Jusek och andra Saco-förbund som arbetar vid Sveriges domstolar, sammanlagt drygt 3000 medlemmar. Föreningen tecknar sådana lokala avtal som gäller för hela domstolsväsendet med Domstolsverket som motpart.

Senast uppdaterad: Måndag 26 nov 2018

På en del domstolar finns också gemensamma föreningar - Saco-S-föreningar - som företräder alla medlemmar i något av Saco-S förbund på just den arbets-platsen. De föreningarna kan teckna avtal, t ex arbetstidsavtal, som gäller för den arbetsplatsen. Saknas det en sådan förening är Jusek, som kontaktförbund inom Saco-S, avtalspart, ofta i form av lokalombud.

Föreningens styrelse består av följande förtroendevalda.

Elisabeth Åberg, rådman, Nacka tingsrätt, förtroendevald på deltid, ordförande

Kerstin Ekstedt, hyresråd, Hyresnämnden i Göteborg
Göran Hansson, rådman, Alingsås tingsrätt 
Anna Hill, beredningsjurist, Kalmar tingsrätt
Hanna Jönarp, föredragande, Förvaltningsrätten i Karlstad, förtroendevald på heltid, vice ordförande
Anna Kronander, kommunikatör, Domstolsverket
Fredrik Nydén, rådman, Södertörns tingsrätt
Mari Printz Norell, bibliotekarie, Högsta förvaltningsdomstolen 
Fredrik Sellberg, tf assessor, Förvaltningsrätten i Luleå
Marit Wedin, föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm, förtroendevald på heltid

Adjungerade ledamöter:
Melanie Gutman, notarie, föräldraledig
Madeleine Larsson, beredningsjurist, Göteborgs tingsrätt, förtroendevald på heltid

För föreningens verksamhet gäller stadgar som du hittar under "Dokument & länkar".

Vid frågor kontakta gärna  

Hanna Jönarp, hanna.jonarp_saco-s@dom.se
036-15 55 79 /
070-104 00 33

Madeleine Larsson, madeleine.larsson_saco-s@dom.se
036-15 55 97 / 070-100 05 11

Marit Wedin, marit.wedin_saco-s@dom.se
036-15 56 24 / 070-188 48 46

Elisabeth Åberg, elisabeth.aberg_saco-s@dom.se 
036-15 55 12 /
070-188 79 38

Melanie Gutman, melanie.gutman_saco-s@dom.se
föräldraledig

Camilla Gannvik, ombudsman på Jusek med ansvar för Sveriges Domstolar, camilla.gannvik@jusek.se 
070-665 29 32