Om oss

Föreningen Saco-S Domstol bildades den 7 april 2016. Föreningen är lokal part för alla medlemmar i Akavia (f.d. Jusek) och andra Saco-förbund som arbetar vid Sveriges domstolar, sammanlagt drygt 3000 medlemmar. Föreningen tecknar sådana lokala avtal som gäller för hela domstolsväsendet med Domstolsverket som motpart.

Senast uppdaterad: Tisdag 14 jun 2016

På en del domstolar finns också gemensamma föreningar - Saco-S-föreningar - som företräder alla medlemmar i något av Saco-S förbund på just den arbets-platsen. De föreningarna kan teckna avtal, t ex arbetstidsavtal, som gäller för den arbetsplatsen. Saknas det en sådan förening är Akavia, som kontaktförbund inom Saco-S, avtalspart, ofta i form av lokalombud.

Föreningens styrelse består av följande förtroendevalda.

Elisabeth Åberg, rådman, Nacka tingsrätt, ordförande
Hanna Jönarp, föredragande, Förvaltningsrätten i Karlstad, vice ordförande
Kerstin Ekstedt, hyresråd, Hyresnämnden i Göteborg
Göran Hansson, rådman, Alingsås tingsrätt 
Michael Eriksson, rådman, Skaraborgs tingsrätt
Anna Kronander, kommunikatör, Domstolsverket
Fredrik Nydén
, rådman, Södertörns tingsrätt
Elvis
Hajdarevic
, föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Malmö
Hilda Lugnegård, notarie, Södertälje tingsrätt

För föreningens verksamhet gäller stadgar som du hittar under "Dokument & länkar".

Vid frågor kontakta gärna  

Hanna Jönarp
hanna.jonarp_saco-s@dom.se
036-15 55 79 /
070-104 00 33

Elisabeth Åberg
elisabeth.aberg_saco-s@dom.se 
036-15 55 12 / 070-188 79 38
Elvis Hajdarevic
elvis.hajdarevic@dom.se
072-206 28 48
Hilda Lugnegård
hilda.lugnegard@dom.se
072-210 85 15
Anna Westling, ombudsman på Akavia med ansvar för
Sveriges Domstolar
anna.westling@akavia.se 

Du når oss alltid via

Saco-s.Domstol@dom.se
Saco-s.Domstolnotarier@dom.se (för notariefrågor)