Om oss

Föreningen Saco-S Domstol bildades den 7 april 2016. Föreningen är lokal part för alla medlemmar i Jusek och andra Saco-förbund som arbetar vid Sveriges domstolar, sammanlagt drygt 3000 medlemmar. Föreningen tecknar sådana lokala avtal som gäller för hela domstolsväsendet med Domstolsverket som motpart.

Senast uppdaterad: Fredag 29 mar 2019

På en del domstolar finns också gemensamma föreningar - Saco-S-föreningar - som företräder alla medlemmar i något av Saco-S förbund på just den arbets-platsen. De föreningarna kan teckna avtal, t ex arbetstidsavtal, som gäller för den arbetsplatsen. Saknas det en sådan förening är Jusek, som kontaktförbund inom Saco-S, avtalspart, ofta i form av lokalombud.

Föreningens styrelse består av följande förtroendevalda.

Elisabeth Åberg, rådman, Nacka tingsrätt, ordförande

Christian Doverhjelm, notarie, Kalmar tingsrätt
Amanda Elfström, föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm
Kerstin Ekstedt
,hyresråd, Hyresnämnden i Göteborg
Göran Hansson, rådman, Alingsås tingsrätt 
Hanna Jönarp
, föredragande, Förvaltningsrätten i Karlstad, vice ordförande
Anna Kronander, kommunikatör, Domstolsverket
Madeleine Larsson
, beredningsjurist, Göteborgs tingsrätt
Martin Nilsson, hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge
Fredrik Nydén
, rådman, Södertörns tingsrätt
Marit Wedin
, föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Stockholm

För föreningens verksamhet gäller stadgar som du hittar under "Dokument & länkar".

Vid frågor kontakta gärna  

Hanna Jönarp, förtroendevald på heltid
hanna.jonarp_saco-s@dom.se
036-15 55 79 /
070-104 00 33

Madeleine Larsson, förtroendevald på heltid
madeleine.larsson_saco-s@dom.se
036-15 55 97 / 070-100 05 11

Marit Wedin, förtroendevald på deltid
marit.wedin_saco-s@dom.se
036-15 56 24 / 070-188 48 46

Elisabeth Åberg, förtroendevald på deltid
elisabeth.aberg_saco-s@dom.se 
036-15 55 12 /
070-188 79 38

Kerstin Ekstedt, förtroendevald på deltid
kerstin.ekstedt@dom.se
031-314 03 71

Camilla Gannvik, ombudsman på Jusek med ansvar för Sveriges Domstolar, camilla.gannvik@jusek.se 
070-665 29 32