Om oss

Föreningen Saco-S Domstol är en förhandlingsorganisation som bildades den 7 april 2016. Föreningen är lokal part för alla medlemmar i Akavia (f.d. Jusek) och andra Saco-förbund som arbetar inom Sveriges Domstolar. Sammanlagt företräder vi omkring 3 200 medlemmar. Föreningen tecknar sådana lokala avtal som gäller för hela domstolsväsendet med Domstolsverket som motpart.

Senast uppdaterad: Måndag 6 mar 2023

På en del domstolar finns också gemensamma föreningar - Saco-S-föreningar - som företräder alla medlemmar i något av Saco-S förbund på just den arbetsplatsen. De föreningarna kan teckna avtal, t ex arbetstidsavtal, som gäller för den arbetsplatsen. Saknas det en sådan förening är Akavia, som kontaktförbund inom Saco-S, avtalspart, ofta i form av lokalombud.

Saco-S Domstol arbetar med verksamhetsutveckling genom att lyfta åsikter och synpunkter som Saco-anslutna medarbetare inom Sveriges Domstolar har. 

Föreningens styrelse består av följande förtroendevalda.

Elisabeth Åberg, rådman, Nacka tingsrätt, ordförande
Hanna Jönarp, föredragande, Förvaltningsrätten i Karlstad, vice ordförande
Göran Hansson, rådman, Alingsås tingsrätt 
Anna Kronander, kommunikatör, Domstolsverket
Fredrik Nydén
, rådman, Södertörns tingsrätt
Elvis
Hajdarevic
, rättslig expert, Förvaltningsrätten i Malmö
Cecilia Ashori-Mehrandjani, notarie, Norrköpings tingsrätt
Hannes Magnergård, rådman, Eskilstuna tingsrätt
Stellan Gylestam, hovrättsråd, Göta hovrätt
Christin Lunning, kammarrättsassessor, Kammarrätten i Jönköping
Maria Peldius, domstolshandläggare, Förvaltningsrätten i Stockholm

För föreningens verksamhet gäller stadgar som du hittar under "Dokument & länkar" till höger.

Vid frågor kontakta gärna oss

Elisabeth Åberg
elisabeth.aberg@dom.se 
036-15 55 12 / 070-188 79 38

Hanna Jönarp
hanna.jonarp@dom.se
036-15 55 79 / 070-104 00 33

Cecilia Ashori-Mehrandjani
cecilia.ashori-mehrandjani@dom.se

072-210 85 15

Anna Westling, ombudsman på Akavia med ansvar för
Sveriges Domstolar
anna.westling@akavia.se 

Du når oss alltid via

Saco-s.Domstol@dom.se