Om oss

Föreningen Saco-S Domstol bildades den 7 april 2016. Föreningen är lokal part för alla medlemmar i Jusek och andra Saco-förbund som arbetar vid Sveriges domstolar, sammanlagt drygt 3000 medlemmar. Föreningen tecknar sådana lokala avtal som gäller för hela domstolsväsendet med Domstolsverket som motpart.

På en del domstolar finns också gemensamma föreningar - Saco-S-föreningar - som företräder alla medlemmar i något av Saco-S förbund på just den arbetsplatsen. De föreningarna kan teckna avtal, t ex arbetstidsavtal, som gäller för den arbetsplatsen. Saknas det en sådan förening är Jusek, som kontaktförbund inom Saco-S, avtalspart, ofta i form av lokalombud.

Föreningens styrelse består av följande förtroendevalda.

Elisabeth Åberg, rådman, Nacka tingsrätt, förtroendevald på deltid, ordförande

Kerstin Ekstedt, hyresråd, Hyresnämnden i Göteborg
Göran Hansson, rådman, Alingsås tingsrätt 
Anna Hill, notarie, Kalmar tingsrätt
Hanna Jönarp, föredragande, Förvaltningsrätten i Karlstad, förtroendevald på heltid, vice ordförande
Anna Kronander, kommunikatör, Domstolsverket
Anton Larsson, notarie, Förvaltningsrätten i Härnösand
Mari Printz Norell, bibliotekarie, Högsta förvaltningsdomstolen 
Beatrice Rämsell, rådman, Uddevalla tingsrätt
Fredrik Sellberg, fiskal, Förvaltningsrätten i Luleå

Adjungerad ledamot: Melanie Gutman, notarie, förtroendevald på heltid, sekreterare

För föreningens verksamhet gäller stadgar som du hittar under "Dokument & länkar".

Vid frågor kontakta gärna  

Hanna Jönarp, hanna.jonarp_saco-s@dom.se
036-15 55 79 /
070-104 00 33

Melanie Gutman, melanie.gutman_Saco-s@dom.se
036-15 56 22 / 070-182 18 93

Elisabeth Åberg, elisabeth.aberg_saco-s@dom.se 
036-15 55 12 /
070-188 79 38

Camilla Gannvik, ombudsman på Jusek med ansvar för Sveriges Domstolar, camilla.gannvik@jusek.se / 070-665 29 32